Vill du nåt?

Nej.
På GAIS.nu råder ingen demokrati eller yttrandefrihet. Här bestämmer jag men så länge som du är normalt vänlig mot mina gäster som skriver här så kommer dina inlägg att kunna läsas.